System status

SYSE Status
All Systems Operational

About This Site

Customer service phone / switchboard Operational
Coffee Maker ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SYSE Home Page ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Control Panel Operational
Domains Operational
DNS Servers ? Operational
Web Forwarding / Cloak ? Operational
Web Hosting Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Linux Web Hosting ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Windows Web Hosting ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
MySQL Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
MSSQL Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
E-mail Operational
SMTP ? Operational
IMAP ? Operational
POP3 ? Operational
WebMail ? Operational
Hosted Exchange Operational
Hosted Exchange Service Operational
WebMail / Outlook Web Access ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
had a major outage
had a partial outage
Past Incidents
May 27, 2020

No incidents reported today.

May 26, 2020
Resolved - This incident has been resolved.
May 26, 18:05 CEST
Update - We are continuing to investigate this issue.
May 26, 15:12 CEST
Investigating - Vår leverandør har for øyeblikket problemer med inn-/utgående linjer som fører til at vår support telefon for øyeblikket ikke er tilgjengelig. Vi er derimot tilgjengelige på alle andre kanaler dersom kunder trenger hjelp. Epost, chat og Facebook.
May 26, 14:55 CEST
May 25, 2020

No incidents reported.

May 24, 2020

No incidents reported.

May 23, 2020

No incidents reported.

May 22, 2020

No incidents reported.

May 21, 2020

No incidents reported.

May 20, 2020

No incidents reported.

May 19, 2020

No incidents reported.

May 18, 2020

No incidents reported.

May 17, 2020

No incidents reported.

May 16, 2020

No incidents reported.

May 15, 2020
Postmortem - Read details
May 27, 09:26 CEST
Resolved - START: 06:38
STOP: 08:15-08:40


Oppsummering
Kl. 06:38 varslet våre overvåkingssystemer om nedetid på samtlige web-noder. Tjenestene var helt utilgjengelige. Alle tjenester var tilbake i normal drift kl. 08:40.

Hendelsesforløp
Samtlige web-noder gikk ned i morgentimene, og samtlige hadde stoppet med kernel panic eller tilsvarende. Feilsøk ble igangsatt umiddelbart. Ytterligere problemet oppstod i forbindelse med omstart som stoppet tidlig i prosessen fordi montering av en partisjon feilet. Dette ble rettet ved å starte hver maskin i recovery mode og sørge for at partisjon som hindret oppstart ikke ble forsøkt montert ved oppstart for deretter å montere den manuelt etter oppstart. I tillegg var det behov for å sette ekstra IP-adresser for å minimere trafikk via firewall.

Konklusjon
Den underliggende årsaken til problemene er ennå ikke identifisert. Problemene ble oppdaget umiddelbart da feilsituasjonen oppstod. Feilen ble varslet umiddelbart, og feilsøk igangsatt raskt og effektivt. Feilen inntraff etter at GlocalConnect jobbet med svitsjer i natt. Det er ennå ikke klart om dette har vært en indirekte årsak til problemene. Dette vil bli fulgt opp.


Følgende endringer vil bli utført umiddelbart for å forhindre at noe liknende skjer igjen:
1. Endre rutinene og oppsett for omstart av disse nodene.
2. Endre oppsett av IP-adresser.
May 15, 12:35 CEST
Monitoring - Alle instansene er oppe. Monitorerer situasjonen.
May 15, 08:36 CEST
Identified - Feil under oppstart av server hindrer riktig tjenester å starte riktig. Fiks er funnet og implementeres fortløpende.
May 15, 07:49 CEST
Update - Tilgang til Tornado Web Server-instansene fortsatt utilgjengelig. Feilen isolert til disse. Saken undersøkes stadig.
May 15, 07:27 CEST
Investigating - Det ble jobbet med infrastrukturen vi benytter oss av i natt. Ser ut til at det har hatt utilsiktede konsekvenser. Vi jobber med saken. Foreløpig usikkert hvor mye av systemet vårt som er påvirket.
May 15, 06:57 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
May 15, 06:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
May 15, 00:00 CEST
Scheduled - Det vil utføres vedlikehold av sentrale switcher som vil medføre brudd i internettforbindelsen i to tilfeller a 5 minutter i løpet av vedlikeholdsvinduet.
May 11, 10:30 CEST
May 14, 2020

No incidents reported.

May 13, 2020

No incidents reported.